Stier

Under klyngen har vi en arbejdsgruppe, som arbejder på at forbinde klyngen med stier. Med et godt stisystem vil vi bedre kunne udnytte vores fantastiske natur.

Stigruppen har set det som sin primære opgave at binde området sammen ved hjælp af stiforbindelser. Det være sig såvel gang-, cykel- og ridestier.

Foreløbig er der vandret mellem kirkerne for at finde gangbare og interessante forbindelser, hvor der i nogle tilfælde skal aftales med private lodsejere om muligheden for færdsel.

Forhåbentlig bliver der en mulighed for sammen med Eventgruppen, at arrangere – i første omgang korte ture – til områder, hvor folk ikke så ofte kommer for at opleve den varierede natur og få en fortælling om de steder man passerer.