Friskvind bestyrelse

Formand + kommunikation (nyhedsbrev + web):
Anette Kirk Jepsen, Velling
mail@anwebdesign.dk
Tlf.: 40238562

Næstformand:
Jeppe Jørgensen, Højmark,
jj@nymolle.dk
Tlf.: 40953340

Kasserer:
Dorte Iversen, Stauning
dortheiversen@outlook.com
Tlf.: 50969697

Sekretær:
Kjeld Christiansen, Dejbjerg
kc@dejbjerglund.dk,
Tlf.: 40383719

Sekretær + Kommunikation (sociale medier):
Birgitte Vinding, Stauning
birgitte.vinding@outlook.dk
Tlf.: 20974908

Medlem af bestyrelse:
Mette Christensen, Højmark
metteskjernhandelsforening@gmail.com
Tlf.: 42367980

Alfred Bartholin, Lem
alfredbartholin@gmail.com
Tlf.: 27750170

Tove Kristensen, Dejbjerg
tovetkristensen@gmail.com
Tlf.: 22424988

Andreas Hopf, Velling
Andreas.Hopf@web.de

Nataliya Melnyk, Lem
semeshchukn@hotmail.com

Arbejdsgrupperne består af flere medlemmer fra de fem sogne + bestyrelsesrepræsentanter. Herunder vises hvem, der fra bestyrelsen er med i de forskellige arbejdsgrupper.

Det rullende mødested:
Alfred Bartholin
Dorthe Iversen

Eventgruppen:
Dorthe Iversen
Tove Kristensen
Mette Christensen

Erhvervsgruppen:
Birgitte Vinding

Idrætsgruppen:
Kjeld Christiansen
Jeppe Jørgensen

Stigruppen:
Andreas Hopf
Tove Kristensen

Tilflyttergruppen:
Alfred Bartholin
Nataliya Melnyk

Revisorer:
Jakob Gravlund Jørgensen
Karina Hansen

Revisor suppleant:
Harry Tholstrup

Klyngerådet valgt 19. oktober 2019

Klyngerådet valgt 19. oktober 2019