cykeltur04

Hanning-stenen er en runesten, fundet som bygningselement i Hanning kirke. Stenen er hugget til og sidder vandret i korets sydmur ca. 2,5 meter over jorden.