Forfatterarkiv: Anette Kirk Jepsen

Vandreture i Friskvind 2022

Så er datoerne for dette års vandreture i de 5 landsbyer i Friskvind fastlagt. Ligesom sidste år bliver der afmærket en kort og en lang rute, som man kan gå fredag, lørdag eller søndag.

Datoerne er som følger:

 • 14.4 – 18.4 (påske) i Velling
 • 20.5 – 22.5 i Lem
  Start ved Lem hallen
  Der er mulighed for at gå en kort eller lang tur:
  RØD RUTE er ca. 3,5 km
  RØD RUTE + BLÅ RUTE er ca. 9 km
  Vi ønsker alle en god tur!
 • 4.6 – 6.6. (pinse) i Stauning
 • 1.7. – 3.7. i Dejbjerg
 • 5.8 – 7.8. i Højmark

Nærmere info om mødested følger på Facebook og her på hjemmesiden.

Vi håber, at rigtig mange igen i år har lyst til at komme ud og nyde vores pragtfulde og meget forskelligartede natur i de fem sogne.

Netværksmøder for ukrainske familier

Landsbyklyngen FRISKVIND og Dejbjerglund Efterskole er gået sammen om at skabe rammerne for et netværksmøde for de ukrainske familier, som er kommet eller kommer til FRISKVIND området pga. krigen i Ukraine.

Formålet er at give ukrainerne mulighed for at mødes på tværs. At netværke i en svær tid, hvor der er mange ting at forholde sig til, når man hurtigt har måtte forlade sit hjemland, skal skabe en ny hverdag og få nye bekendtskaber i et fremmed land.

I FRISKVIND ønsker vi at byde ukrainerne velkommen og hjælpe dem til at få en ny hverdag i vores lokalområde. FRISKVIND har mange ukrainere boende i de fem sogne. På fire lørdage skaber vi muligheden for at mødes på tværs. Det bliver et mødested for ukrainske familier, hvor børnene kan lege og få en god oplevelse.

Netværksmøderne er en lille ting, som kan få stor betydning for de ukrainske familiers trivsel her og nu, men også hvis vi senere skal have integreret familierne i vores foreningsliv. Har de været afsted én gang, så er det knap så skræmmende at komme til foreningsidræt senere.

Dejbjerglund Efterskole stiller lokaler til rådighed fire lørdage i tidsrummet 9.30 – 11.30. Nogle af efterskolens elever vil evt. sammen med foreningsledere fra Friskvind lave aktiviteter med børnene, mens de voksne kan nyde en kop kaffe og få snakket.

Netværksmøderne på Dejbjerglund Efterskole er gratis at deltage i og afholdes:
Lørdag den 23. april kl. 9.30 – 11.30
Lørdag den 7. maj kl. 9.30 – 11.30
Lørdag den 21. maj kl. 9.30 – 11.30
Lørdag den 11. juni kl. 9.30 – 11.30

Kontakten til de ukrainske familier vil gå gennem de dansk/ukrainere, som bor i området og som allerede nu er godt i gang med at hjælpe nytilkomne ukrainere i deres nye hverdag. Nataliya Melnyk fra FRISKVIND’s bestyrelse bliver bindeleddet til familierne. Hun kan kontaktes på 60889836.

Landsbyklyngen FRISKVIND får støtte til det rullende mødested


Landsbyklyngen FRISKVIND har fået 268.750 kr. fra Nordea-fonden til projektet Det rullende mødested, der vil bidrage til at skabe mere aktivitet i de fem sogne under FRISKVIND.

Med 268.750 kroner i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje kan FRISKVIND nu igangsætte projektet, der har været på tegnebrættet de sidste tre år. Tovholder på projektet er bestyrelsesmedlem Dorte Iversen og hun glæder sig især til at:

”At give foreninger, skoler og institutioner i de fem sogne muligheder for at lave arrangementer væk fra de gængse faciliteter. Det giver os mulighed for at mødes til arrangementer, som samler de fem sogne ude i vores skønne natur.”

Med projektet håber FRISKVIND’’s bestyrelse at kunne skabe sammenhængskraft og bidrage til det lokale fællesskab.

”Det rullende mødested er nu ved at tage form i version 2. Det oprindelige projekt blev skrinlagt, da det var for alternativt og svært at få finansieret. Vi arbejder nu med en udgave af Det rullende mødested, som passer bedre til vores behov, er fleksibel i brug og nem at transportere. Vi glæder os til at præsentere tegningerne til denne, når vi modtager det fra vores samarbejdspartnere”, tilføjer Dorthe Iversen.

Landsbyklyngen FRISKVIND er et samarbejde mellem Lem, Højmark, Dejbjerg, Stauning og Velling.

”Gennem samarbejde og netværk arbejder vi for at gøre vores område så attraktivt som muligt at bo og arbejde i. Vi tror på, at vi sammen står stærkere og kan nå længere ud. Det rullende mødested er et værktøj i denne strategi, så skønt det nu bliver en realitet. Og så er det virkeligt stort skulderklap – og en dejlig julegave – til de ildsjæle i FRISKVINDS bestyrelse, som har arbejdet ihærdigt og brugt mange timer på projektet”, slutter formand for kklyngesamarbejdet Anette Kirk Jepsen.
58 mio. kr. til lokale fællesskaber

FRISKVIND har modtaget 268.750 kroner i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje på
58 mio. kr., der uddeles til projekter, som styrker lokale fællesskaber og sammenhængskraften i mindre byer.

„Vi er utrolig glade for at se, at efterspørgslen på at styrke liv i det lokale er så stor – og med dette økonomiske rygstød får de mange lokale ildsjæle i landsbyklyngen FRISKVIND ekstra mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet,“ siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea- fonden, som støtter gode liv.

Her bor vi-puljen havde ansøgningsfrist 23. september 2021. Fonden modtog 429 ansøgninger og ud af dem har 113 fået støtte fra puljen til aktiviteter og fællesskaber.

På billeder er  en  lille del af bestyrelsen ude ved Halby, hvor FRISKVIND arrangerer gåtur 3. og 4. juledag efter princippet ”Gå efter flagene, gå når du har lyst”.
(Fra venstre: Birgitte Vinding, Anette Kirk Jepsen, Tove Kristensen, Dorthe Iversen og Alfred Bartholin).